Allah ondan başka tanrı yoktur o diridir yarattıklarını koruyup bizzat yöneten dir

Allah ondan başka tanrı yoktur o diridir yarattıklarını koruyup bizzat yöneten dir.

Ayetinin Anlamı nedir

Cevap: Bu ifade, “Allah’tan başka hiçbir tanrı yoktur ve O (Allah), diridir. Tüm yaratıklarını korur ve doğrudan yönetir” şeklinde çevrilebilir. Bu İslam inancının temel prensiplerinden biridir ve Allah’ın tüm yeryüzü ve evren üzerinde mutlak bir güce sahip olduğunu belirtir. Ayrıca bu ifade, Allah’ın hayat veren, koruyan ve yaratıklarını yöneten tek güç olduğuna da işaret eder.