Algoritma ve akış şeması

 1. Klavyeden, 0 girilene kadar kaç adet negatif; kaç adet pozitif sayı girildiğini hesapla-
  yan algoritma ve akış şemasını oluşturunuz.
  ÖDEVE 6.
 2. Klavyeden, girilen sayıya kadar olan sayıların çift olanlarının toplamını hesaplayan ve
  yazdıran algoritma ve akış şemasını yazınız.

Girilen iki değer arasındaki sayıların toplamını bulan ve ekrana yazdıran algoritma ve
akış şemasını oluşturunuz.

 • Başla!

 • negatifler ve pozitifler isimli 2 değişken oluştur

 • her iki değişkene 0 değerini ata.

 • kullanıcıdan bir girdi iste ve n değişkenine ata.

 • Eğer girilen n değişkeni negatif ise negatifler değişkenini 1 arttır.

 • Eğer girilen n değişkeni pozitif ise pozitifle değişkenini 1 arttır.

 • Eğer n değişkeni 0 ise son adıma git.

 • Eğer n değişkeni 0 değilse girdi girme adımına git.

 • Girilen negatifler ve pozitifler isimli 2 değişkeni ekrana yazdır.

 • Bitir.