Alanı (x³ + 6x² +9x)m² olan dikdörtgensel bölge şeklindeki bir tarlanın kenar uzunluklarından biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Alanı (x³ + 6x² +9x)m² olan dikdörtgensel bölge
şeklindeki bir tarlanın kenar uzunluklarından biri
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
12 WD 40 os
B) x - 3
D) x² + 3x