Aklım almıyor bir türlü

f(x+1)=f(x)+2 fonksiyonu veriliyor.
1(1) = 0
olduğuna göre, 1(13) kaçtır?
A) 20
B) 22
C) 24
0) 26 E) 28