Akışkanlar mekaniği

Bir basınç kalibratörü Şekil’de gösterildiği gibi 30 cm piston çapına sahiptir. Piston ve tablanın birleşik kütlesi 0,5 kg’dır. Tablanın üzerine 1,5 kg yerleştirildiğinde doğru gösterge basıncını belirleyiniz