Akarsuların boyuna profili üzerinde canlı sayısı ve çeşidi aşağıdakilerin hangisinde daha fazladır?

Akarsuların boyuna profili üzerinde canlı sayısı ve çeşidi aşağıdakilerin hangisinde daha fazladır?

A) Eğimin fazla olduğu yerler
B) Akarsuyun kaynağına yakın yerler
C) Akarsuyun denize döküldüğü yerler.
D) Ana Akarsu ile yan kolların birleştiği yerler
E) Akarsuyun kuruyarak kaybolduğu yerler ​

Akarsuların boyuna profili üzerinde canlı sayısı ve çeşidi aşağıdakilerin hangisinde daha fazladır?

Cevap; Akarsuyun denize döküldüğü yerlerde canlı sayısı çeşidi fazladır. Cevap C dir.