Ahmet öğretmen iki yazımın da doğru olduğunu söy- lüyor. Buna göre a b çarpımı kaçtır?

Ahmet Öğretmen, öğrencilere P(x) ve Q(x) polinom- larını veriyor. Öğrencilerden P(x) polinomunu Q(x) polinomu türünden yazmalarını istiyor.

Ayşe

: P(x) = (x² + 1).Q(x) + 3x - 7

Miraç P(x) = (2x + 4).Q(x) + x³ + ax + b

olarak yazıyorlar.

Ahmet öğretmen iki yazımın da doğru olduğunu söy- lüyor.

Buna göre a b çarpımı kaçtır?