Ahmet aşağıda görselleri verilen 4 farklı renkteki sunum dosyalanna elindeki evraklan yerleştirecektir

Ahmet aşağıda görselleri verilen 4 farklı renkteki sunum dosyalanna elindeki evraklan yerleştirecektir.

Ahmet her sunum dosyasındaki her bir poşete sade- ce 1 evrak yerleştirecektir.

Bir sunum dosyası tam dolmadan bir sonraki sunum dosyasına geçmeyecektir.

Ahmet’in yerleştirmesi gereken evrak sayısı 19ab sa- yısı kadardır.

Ahmet her renk dosyadan eşit sayıda kullanmış ve 12 evrakı dosyalara yerleştirememiştir.

Buna göre, a + b toplamı kaçtır?

12 evrak artıysa demek ki evraklar 30 un katından 12 fazla yani 19ab sayısının 30 ile bölümünden kalan 12 dir.
30 ile bölünebilme için 10 ve 3 ile bölünebilmeye bakılır.

10 işe bölümünden kalan 2,

3 e tam bölünür.

10 ile kalandan b=2 dir. 1+9+a+2=12+a

a=0,3,6,9 olur a=3 olursa a+b = 5 dir @gökyüzü

Seyi anlamadım 10 ile bolumumden kalam 2 ne neyin kalani 2 @Akılküpü