Ahlaklı olmak ölçülü olmaktır sözü hangi düşünüre aittir?

ahlaklı olmak ölçülü olmaktır sözü hangi düşünüre aittir?

ahlaklı olmak ölçülü olmaktır sözü hangi düşünüre aittir?

Cevap: “Ahlaklı olmak ölçülü olmaktır” sözü, Sokrates’e atfedilir. Sokrates, antik Yunan filozoflarından biri olarak etik konularıyla özellikle ilgilenmiştir ve ahlakın insan davranışlarına yön vermesi gerektiğini savunmuştur.

Sokrates’in ahlaki öğretileri ve özellikle “bilgi edinme sanatı” olarak adlandırdığı düşünce yöntemi, Batı felsefesinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.