Ağır yük taşımacılığında taşınan yüklerin ağırlığı kara yolunda 150 tonla sınırlıdır

Ağır yük taşımacılığında taşınan yüklerin ağırlığı kara yolunda 150 tonla sınırlıdır. Kara yolunda taşınması mümkün olmayan yükler için ise deniz yolu kullanılır.

Ağır yük taşımacılığı için özel olarak üretilmiş gemiler mevcuttur. Bu bilgilere göre aşağıdaki ağırlıklardan hangisi ağır yük taşımacılığına uygundur?

A 2 üssü 7 ton
B 3 üssü 4 ton
C 5 üssü 3 ton
D 7 üssü 3 ton ​

A 2 üssü 7 ton=128
B 3 üssü 4 ton=81
C 5 üssü 3 ton=125
D 7 üssü 3 ton =343

Şıklarda ağır yükü karşılayan ağırlık D şıkkı yani 343 ton dur. Doğru cevap D dir.