Adem-i merkeziyetçilik nedir?

adem-i merkeziyetçilik nedir?

Adem-i merkeziyetçilik nedir?

Cevap:

Adem-i merkeziyetçilik (dekonsantrasyon), bir devletin yönetiminde merkezi otoritenin azaltılması anlamına gelir. Bu yaklaşım, belirli bölgesel veya yerel yönetimlere daha fazla yetki ve sorumluluk vererek, merkezi hükümetin işlevlerini azaltmaya çalışır. Adem-i merkeziyetçilik, ülkelerin kültürel, dini, siyasi veya ekonomik farklılıklarını göz önünde bulundurarak, yerel yönetimlerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar.

Bu yaklaşım, merkezi hükümetin tek başına tüm sorunları çözememesi durumunda, yerel hükümetlerin daha çevresel ve yerel sorunların çözümüne daha uygun olabileceği düşüncesinden kaynaklanır. Bu nedenle, adem-i merkeziyetçilik, merkezi hükümetin tüm yetkileri elinde tuttuğu merkeziyete karşı bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Adem-i merkeziyetçilik, federal bir devlet yapısının temel unsurlarından biri olarak kabul edilir.