Acillllll çözer misiniz

HAREKET - 1
4. Sürtünmesiz yatay düzlemde KN noktaları arasında
basit harmonik hareket yapan P cismi K noktasından
serbest bırakıldıktan 4 saniye sonra M noktasından ilk
kez geçiyor.
1 m
A) Yalnız I
KONU TESTİ
Buna göre,
✓. P’nin periyodu 12 saniyedir.
II. P’nin O noktasındaki hızı 1 m/s dir.
III. P’nin N noktasındaki ivmesi dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(π = 3 alınacak)
D) I ve II
Q=w²r
S 25
1m 1m 1m
V=W-T
B) Yalnız II
w²r
20
C) Yalnız III
E) I, II ve III