Acill matamatik kısa çözüm yapabilir misiniz

Yukarıdaki şekilde A dan C ye, B noktasına uğ ramak koşulu ile en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir?

Merhaba @Bee A dan -B yen 2 sağ 1 aşağı yol var.

SSA=3!/2!=3,

B den C ye 1 sağ 3 aşağı yol var.

SAAA=4!/3!=4,

3.4=12