Acill lütfen

UYGULAMA BÖLÜMÜ
Soru: 5
Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir?
A) A = {x: x, O’dan küçük tam sayılar}
2x-1
B) B = {x:
= 2, x = Z}
3
C) C = {X: 0 <x<5, xe Z}
D) D = {x: x² = 16, xe Z}
E) E = {x: 2x = 16, xe Z}

A)'da 0’dan küçük tam sayılar var mesela -1,-2 gibi
B)'de x=7/2 oluyor. Bu da tam sayı değil rasyonel sayı olur.
C)'de x 1, 2, 3, 4 sayıları ram sayıdır.
D)'de x=4 x=(-4) ikisi de tam sayıdır.
E)'de x=4’tür. tam sayıdır.
Cevap: B

1 Like