Acill cevapp

test 47
Doğrusal Denklemler (Tablo - grafik yorumu ve çizimi)
hangisi y ekseni-
3) y = 1
D) x + 3 = y
ağıdakilerden han-
miştir?
3
2
lerde verilen doğrula-
ardan hangisi en fazla-
CREA
4. Aşağıdaki doğrulardan hangisi orijinden
geçer?
A) y = 5x
C) y=-x-1
C)
5. Aşağıdakilerden hangisi 2y = x doğrusu-
nun grafigidir?
A) y
1 2
A) (-5,0)
C) (2,0)
C) x=2 D) X=1
OMIX Shot on X600
y=3
y = 3
B) x+y=1
X 1
D) y = 2¹2
2
B)
Ünite
D)
2
6. 2x + 5y - 100 doğrusunun x ekseni
hangi noktada keser?
X
B) (-2,0)
D) (5,0)