Acil yardim

D) +4, +3
Örnek-5
H₂O₂ ve CO₂
K₂O ve H₂O
1.
II.
III. OF₂ ve CH₂OH
Yukarıdaki madde çiftlerinden hangilerinde yer
alan oksijen atomunun değerliği farklıdır?
A) Yalnız I
E) +5.-1
D) I ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
Yükseltgenme ve İndirgenme Olayları Nedir?
Bir atom ya da iyonun elektron vermesiyle gerçekleş
olaya yükseltgenme (oksidasyon), bu olayın gös
rildiği tepkimeye yükseltgenme yarı tepkimesi de
Örneğin,
değerlik arttı
Znº(k) →→→ Zn²+(suda) + 2e
pičin yükseltgenm