Acil yardım. Aşağıdaki analitik düzlemde OABC karesinin B köşesi, 2x + 3y - 12 = 0 denklemi ile verilen d doğrusunun üzerindedir

Aşağıdaki analitik düzlemde OABC karesinin B köşesi,
2x + 3y - 12 = 0
denklemi ile verilen d doğrusunun üzerindedir.

Buna göre, OABC karesinin alanını bulunuz.

Anlamadığın yeri sorabilirsin @İclal_Toy