Acil olursa sevinirm

P(x + 1) = x²-x+m pol. x-2 ile ból. Kalan 4 olduğ. göve (P(x+2) poll 1-x ile bol. kalan -2 (cevap = 4)