Acil lütfen yapın

ifade edilebilir?
A) Kutuplarda yağışlarm yıl boyunca kar şeklinde olması
81 Muson ikliminde en fazla yağişin yaz mevsiminde düşmesi
C) Ekvatoral kuşakta dört mevsimin belirgin olarak
gorulmemesi
Di Bir dağ yamaci boyunca yükseklere çıkıldıkça sıcaklığın
Akdeniz ikliminin etkili olduğu bir yörede kış mevsiminde
sıcaklıkların uzun süre sifir derecenin altında seyretmesi
2) Aşağıdakilerden hangisi, kuraklığın neden olduğu
zararlardan biri değildir?
A) Su seviyelerinin düşmesi
B) Tanmsal üretimin azalması
C) Heyelan olaylarının artması
Orman yangınlarının artması
E) Balik türlerinin zarar görmesi veya yok olması
3) Bilim adamlarına göre süper volkanlar, bildiğimiz yanardağ
patlamalanndan yüzlerce kat daha güçlü doğa olaylanıdır Süper
volkanların patlaması sırasında binlerce kilometreküp kaya, kül,
toz, kükürt dioksit ve başka birçok gaz atmosferin üst
tabakalarına firiatilir.
Buna göre, süper volkanların patlaması sonrasında,
Dünya’da görülmesi beklenen en önemli değişiklik
asağıdakilerden hangisidir?
A) Voikanık göllerin oluşması
6) Verimli topraklanın oluşması
C) Kita kütlelerinin birbirine yaklaşması
D) Deprem olaylarında artışların gözlenmesi
E) Sıcaklık ortalamalarının düşerek buzul çağının yaşanması
4) Küresel ısınmanın en önemli nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Deniz kirliliğinin artması
B) Ulasim sistemlerinin gelişmesi
C) Fosil yakıt kullanımının artması
D) Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi
E) Tarimda makine kullanımının yaygınlaşması
5) Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmayı azaltmak için
alınması gereken önlemlerden biri değildir?
A) Fosil yakıtların kullanımının azaltılması