Acil cozer misiniz hemen

trigonometri

|5-sina-cosb| - |cosb - 3| + Isina +2|

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

Şuan kağıda çözme imkanım yok.

Burada sin ve cos fonksiyonları 1 ve -1 arasında değer alır buna kullanacaksın.

Mesela 1. Mutlak değer pozitif, 2 mutlak değer negatif, 3.mutlak değer pozitiftir buna göre mutlak değer çıkaracaksın