Acil çözebilirmisiniz

B
MATEMATİK
3. Aşağıda üzerlerinde birer tam sayının yazılı olduğu dört kart ile bir işlem kağıdı verilmiştir.
Bu kartlar işlem kağıdında belirtilen kısımlara yerleştiriliyor ve oluşan işlemin sonucunun değeri hesap-
lanıyor.
Buna göre hesaplanabilecek en büyük sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
10
G) 12
D20