Acil çözebilir misiniz açıklayıcı

50.5 gün çalışıp 1 gün tatil yapan bir kişinin ilk iş günü çarşambadır.

Buna göre, 15. tatil günü aşağıdakilerden han gisidir?

A) Pazartesi

C) Perşembe

B) Çarşamba

D) Cumartesi

E) Pazar

  1. Bir torbanın içinde 6 tane beyaz 5 tane kırmızı top vardır. Bu torbadan geri atılmadan art arda iki tane top seçiliyor.

Seçilen iki topun aynı renkte olma olasılığı kaç tir?

6 günde 1 tatil yapıyor. 15 tatili 6.15=90 gün sonra olur.

90=x\mod \left(7\right)
x=6

Salı+6gün= pazartesi

@Sezer

ilk tatili salı günüdür