Acil coze bilirmisiniz?

  1. Çizgisel yük yoğunluğu 2 olan sonsuz bir çubuk şekildeki gibi y ekseni boyunca yerleştirilmiştir. Ayrıca noktasal bir +Q yükü x ekseni üzerinde (x = 2d, y = 0) konumuna yerleştiriliyor.

a) Noktasal yüke etkiyen elektriksel kuvveti bulunuz.

b) P (x=d, y = d) noktasındaki toplam elektrik alan vektörünü hesaplayınız.