Acil cevap lazım lütfen

yere uzaklıkları eşittir.
Buna göre, Ayşe Hanım 3. ve 5. rafta bulunan bitkilerin yerleri g
tepe noktalarının arasındaki yükseklik farkı kaç cm olur?
A) 20
B) 3.2³
C) 2
m ve n birer tam sayı ve a0 olmak üzere,
a
a aan ve
D) 3-2
=an- dir.
am
Aşağıda verilen üçgenin köşelerine ve kenarlarının ortalarına birer tane olmak üzere altı tane daire
yerleştirilmiştir.
B
• Her bir dairenin içine 30, 3¹, 3², 3³, 3 ve 35 sayılarından farklı biri yerleştirilecektir.
• Üçgenin her bir kenarı üzerindeki sayıların çarpımı birbirine eşit olacaktır.
Kurallara uygun şekilde sayılar yerleştirildiğinde (X+A+B+C)'nin en büyük değeri kaç olur?
A) 360
B) 334
C) 256
D) 103
33
Her
1.1
Buna
A) 2