Acil bu soruya bakar mısınız

Cevap 162 ama nasıl bulunduğunu anlamadım

2 Likes

SAYISAL BÖLÜM
B
8. SINIF MATEMATİK TESTI
. Aşağıda bir fabrikada bulunan zeytinyağı ve ayçiçeği yağının miktarlan verilmiştir.
360 L
ZEYTİNYAĞI
go
eytinyağı ile ayçiçeği yağının tamamı, birbirine karıştırılmadan ve kapasitesi litre cinsinden birer tam sayı olan
it hacimli şişelere doldurulacaktır.
ğların doldurulduğu şişelerin hacimleri litre cinsinden bir asal sayıdır.
na göre, bu iş için kullanılacak toplam şişe sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
224
B) 200
D) 81
360
180
90
45
15
450
225
225
225
it Ne
75
SST
450 L
AYÇİÇEĞİ YAĞI
Ⓒ162
2
2
2
25
18.
S
go
228/2
21 175
IN
0¹5
15
753
6 125
15
25
OU
da bir mağazada bulunan futbol ve basketbol | 3. Aşağıdaki görselde verilen kırmızı dikdörtgenin kısa
benice V8 cm uzatılarak