Acil bide matematik

Rasyonel Sayılarla İşlemler-4 15
Harf, sayı ve resimleri bir arada kullanarak
bir ifadeyi bulmaya dayanan zekâ oyununa
“Resfebe” denir. “Resim” ve “Alfabe” kelime-
lerinden üretilmiştir.
a
I kare
a
5
eksi
a²-5
b
2
27
16
küp ↑artı
a³ +6
a
CO
3
Seçil yukarıdaki tanıma göre rasyonel sayıları
kullanarak bir işlem oluşturuyor.
2
a = 1=
3
21/1/11
3
CO
b=-2
a
2

2
1
2
Buna göre Seçil’in yukarıda oluşturduğu
işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine
eşittir?
A) -8
C) -5D) -3