Açıklayıcı yazarmısın8z

1.DÖNEM TEKRAR
x, 60, 90 sayılarının EBOB’lari 10, EKOK’ları 360 dir.
Bu koşula uyan en küçük x pozitif tam sayısı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) 20
B) 30 C) 40
D) 50 E) 54
Ardışık iki doğal sayının OBEB i ile OKEK inin
ise bu
rin toplamı kaçtır?