Açıklayarak yardımcı olur musunuz?

Soruyu açıklar mısınız?

Yukarıda ilk dört satırı verilen şekilde ardışık sayılar belirli bir dü- zende yazılmıştır.

Buna göre, 9. satırın soldan 4. sayısı kaçtır?

1 Like