Açık ortamdaki Yakıt yangınlarına aşağıdakilerden hangisi ile öncelikli müdahalede bulunulmalıdır?

Açık ortamdaki Yakıt yangınlarına aşağıdakilerden hangisi ile öncelikli müdahalede bulunulmalıdır?

A) Köpük
B) Hepsi
C) Hiçbiri
D) Deniz suyu

Açık ortamdaki Yakıt yangınlarına aşağıdakilerden hangisi ile öncelikli müdahalede bulunulmalıdır?

Cevap: Açık ortamdaki Yakıt yangınlarına aşağıdakilerden hangisi ile öncelikli müdahalede köpük kullanılmalıdır.