Acı kenar bagıntıları

Şekil 1’de 18 cm uzunluğundaki [AC] telinin [AB] kısmı |BC= 2-|AB| olacak biçimde B noktası etrafında saat yönünde o kadar döndürüldüğünde Şekil 2 elde ediliyor.

a> 90° olduğuna göre, A’ ile C noktaları arasındaki uzaklık tam sayı olarak en fazla kaç cm olabilir?