Acemi zıt anlamlısı nedir? Acemi sözcüğünün zıt anlamlısı

Acemi zıt anlamlısı nedir? Acemi sözcüğünün zıt anlamlısı

Acemi zıt anlamlısı nedir? Acemi sözcüğünün zıt anlamlısı

Cevap: Acemi sözcüğü ile aynı anlama gelen sözcükler yani eş anlamlıları Usta, ehil ve erbap Kelimeleridir.