ACDE bir dikdörtgen Yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki alanda A, B, C, D, E noktalarına en fazla (a + 3) cm uzağı sulayabilen özdeş fiskiyeler yerleştiren

IACI = (4a + 3) cm
IDCI= (3a + 5) cm
ACDE bir dikdörtgen
Yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki alanda A, B, C, D, E noktalarına en fazla (a + 3) cm uzağı sulayabilen özdeş
fiskiyeler yerleştiren Ömer Amca torunundan bahçenin sulanmayan kısmının alanını hesaplamasını istemiştir.
B) 12a²-14a-78
Buna göre, Ömer Amca’nın torununun verdiği santimetrekare cinsinden cevabın cebirsel ifade ile gösterimi
aşağıdakilerden hangisidir? (x = 3)
A) 6a²-7a-39
C) 3a²+ 4a + 12
D) 6a²+ 8a+24

@Eftelya_narin_Şahin