Abbasilerin bizans sınır boylarında kurduğu şehirlerdir?

Abbasilerin bizans sınır boylarında kurduğu şehirlerdir ?

Abbasilerin bizans sınır boylarında kurduğu şehirlerdir ?
Cevap :Abbasilerin bizans sınır boylarında kurduğu şehirlere Avasım denir. Avasım şehirleri ; Adana-Malatya arasını kapsayan tampon bölgedir. Adana, Antakya, Tarsus, Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya gibi şehirlerden oluşur.