A ve B işçilerine ücretleri birinci gün sırasıyla 4 ve 5 ile doğru orantılı,

r?
L
CAP
A) Yalnız I
D) I ve III
2/3 -34,152 = 2
X = 34
Y=3K
E) II ve III
8
A ve B işçilerine ücretleri birinci gün sırasıyla 4 ve 5 ile doğru
orantılı, ikinci gün sırasıyla 3 ve 2 ile ters orantılı olarak verili-
yor.
Birinci ve ikinci gün işçilere verilen toplam para miktarı
aynı ve B işçisi A işçisinden toplamda 140 TL fazla aldığına
göre, işçilere verilen toplam para kaç TL’dir?
A) 750
B) 800
C) 825
D) 850
E) 900