A b ve c birer pozitif

a, b ve c birer pozitif tam sayı olmak üzere,

ab + c ifadesi tek sayıdır.

a + bc ifadesi çift sayıdır.

Buna göre,

I. a + b + c

II. abc

III. ac + b

ifadelerinden hangileri çift sayıdır?

Cevap A.A çift B çift Ctek olduğu durum geçerlidir.