989 sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri farkı kaçtır

989 sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri farkı kaçtır

9.100=900
8.10=80
9.1=9

Tekrar eden=aynı rakamalar

900-9=891