96 sayısının çeyreğinin 50 fazlası kaçtır?

96 sayısının çeyreğinin 50 fazlası kaçtır?

96 sayısının çeyreğinin 50 fazlası kaçtır?

Cevap:

96 sayısının çeyreği, 96/4 = 24’tür.

24’ün 50 fazlası, 24 + 50 = 74’tür.

Bu nedenle, 96 sayısının çeyreğinin 50 fazlası 74’tür.