9. Sınıf zarflar

Bizim ne istediğimize ve ne beklediğimize iyi bakın. Çok önemli konuları gizlemenin hiçbir anlamı yok! Zaten sorunları göğüslemek için problemlerin kay- nağına inme ihtiyacı gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Bir adım ileri gitmek için bunları çözmeliyiz.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) “Ne” sözcükleri soru zarfıdır.

B) “lyi” sözcüğü durum zarfıdır.

C) Fiilimsiden oluşan zaman zarfı vardır.

D) Derecelendirme zarfı kullanılmıştır.

E) Yer-yön zarfı kullanılmıştır.