9.sınıf edebiyat sorusu

Dil, en basit tanımı ile insanlar arasında bir bildirim aracı- dir. Nitelikleri itibarıyla her dil, kendi kuralları içinde yaşa- yan ve gelişen canlı bir varlıktır. İnsanın iç dünyası ile dış dünyasını birbirine bağlayan en önemli araçtır. Kuşaktan kuşağa aktarılabilen ve toplumun çeşitli özelliklerini yansı- tan bir kurumdur. Kültürün koruyuculuğunu ve taşıyıcılığı- ni yapan temel varlıktır.
Bu parçadan hareketle dille ilgili aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılamaz?
A) Durağan bir yapı göstermediğine
B Toplumsal bir kurum olduğuna
Bireyler arası iletişimi sağladığına
D) Nesiller arasında bağlantı kurduğuna
E) Düzenli ses birimlerinden oluştuğuna