9.sınıf biyoloji canlıların ortak özellikleri test

9.sınıf biyoloji canlıların ortak özellikleri test

işte 9. sınıf biyoloji dersinde canlıların ortak özellikleri konusunda 20 soruluk bir test ve cevapları:

Soru 1: Canlı organizmaların tümünde ortak olan temel birim nedir?
A) Hücre
B) Organ
C) Doku
D) Organizma

Cevap: A) Hücre

Soru 2: Canlı organizmaların enerji gereksinimini karşılayan temel süreç nedir?
A) Fotosentez
B) Solunum
C) Sindirim
D) Üreme

Cevap: B) Solunum

Soru 3: Aşağıdaki özelliklerden hangisi canlı organizmaların ortak özelliği değildir?
A) Büyüme ve gelişme
B) Hareket
C) İklim şartlarına uyum sağlama
D) Üreme

Cevap: C) İklim şartlarına uyum sağlama

Soru 4: Canlı organizmaların çevreleriyle sürekli değişim içinde olmaları ve bu değişimlere uyum sağlamaları hangi özelliğe işaret eder?
A) Evrim
B) Adapte olma
C) Heterotrofi
D) Fotosentez

Cevap: B) Adapte olma

Soru 5: Canlı organizmaların tümünde bulunan genetik bilgiyi saklayan yapı nedir?
A) Çekirdek
B) Hücre zarı
C) Mitokondri
D) Ribozom

Cevap: A) Çekirdek

Soru 6: Canlı organizmaların ortak özelliği olan hücre zarının görevi nedir?
A) Hücrenin şeklini korumak
B) Besinleri depolamak
C) Hücrenin içindeki kimyasal reaksiyonları düzenlemek
D) Hücreyi çevresinden ayırmak

Cevap: D) Hücreyi çevresinden ayırmak

Soru 7: Aşağıdaki özelliklerden hangisi yalnızca ökaryot hücrelerde bulunur?
A) Zarla çevrili çekirdek
B) Hücre duvarı
C) Ribozomlar
D) Kloroplastlar

Cevap: D) Kloroplastlar

Soru 8: Hangi canlılar kendi besinlerini üretemez ve dışarıdan besin almak zorundadır?
A) Otoburlar
B) Karnivorlar
C) Herbivorlar
D) Heterotroflar

Cevap: D) Heterotroflar

Soru 9: Fotosentez hangi tür canlılar tarafından gerçekleştirilir?
A) Hayvanlar
B) Mantarlar
C) Bitkiler
D) Bakteriler

Cevap: C) Bitkiler

Soru 10: Aşağıdaki hangi özellik sadece ökaryot hücrelerde bulunur?
A) Zarla çevrili çekirdek
B) Hücre çekirdeği
C) Ribozomlar
D) Hücre zarı

Cevap: B) Hücre çekirdeği

Soru 11: Canlı organizmaların ortak özelliği olan, genetik bilgiyi saklayan ve hücre bölünmesini düzenleyen yapı nedir?
A) Ribozom
B) Mitokondri
C) DNA
D) Lysosome

Cevap: C) DNA

Soru 12: Hangi özellik canlı organizmaların ortak özelliği değildir?
A) Hücresel yapıya sahip olma
B) DNA’yı saklama
C) Üreme yeteneği
D) İnorganik maddeyi enerji kaynağı olarak kullanma

Cevap: D) İnorganik maddeyi enerji kaynağı olarak kullanma

Soru 13: Aşağıdaki organizmalardan hangisi prokaryot hücrelere sahiptir?
A) Bitkiler
B) Hayvanlar
C) Mantarlar
D) Bakteriler

Cevap: D) Bakteriler

Soru 14: Canlı organizmaların ortak özelliği olan enerji gereksinimini karşılamak için hangi süreç kullanılır?
A) Fotosentez
B) Solunum
C) Üreme
D) Sindirim

Cevap: B) Solunum

Soru 15: Hangi canlılar kendi besinlerini üretebilir ve dışarıdan besin almak zorunda değildir?
A) Otoburlar
B) Karnivorlar
C) Herbivorlar
D) Ototroflar

Cevap: D) Ototroflar

Soru 16: Canlı organizmaların büyüme ve gelişme yeteneği hangi özellikleri içerir?
A) Hücresel yapı
B) DNA’yı saklama
C) Hareket
D) Kendi besinlerini üretebilme

Cevap: A) Hücresel yapı

Soru 17: Canlı organizmaların enerji üretmek için kullandığı süreçler nelerdir?
A) Fotosentez ve üreme
B) Fotosentez ve solunum
C) Solunum ve sindirim
D) Üreme ve fotosentez

Cevap: B) Fotosentez ve solunum

Soru 18: Hangi özellik sadece ökaryot hücrelerde bulunur?
A) Kloroplastlar
B) Hücre zarı
C) Ribozomlar
D) Hücre duvarı

Cevap: A) Kloroplastlar

Soru 19: Canlı organizmaların tümünde ortak olan hücre zarı hangi görevi yerine getirir?
A) Hücrenin şeklini korur
B) Besinleri depolar
C) Hücrenin içindeki kim

yasal reaksiyonları düzenler
D) Hücreyi çevresinden ayırır

Cevap: D) Hücreyi çevresinden ayırır

Soru 20: Hangi canlılar fotosentez yapabilir?
A) Hayvanlar
B) Mantarlar
C) Bakteriler
D) Bitkiler

Cevap: D) Bitkiler