9 fazlası 10 olan sayı kaçtır?

9 fazlası 10 olan sayı kaçtır?

Cevap: Soruda verilen bilgi şu şekildedir: “9 fazlası 10 olan sayı kaçtır?”

Bu ifadeyi matematiksel bir denklem haline getirirsek:

x + 9 = 10

Burada x, bilinmeyen sayıdır ve soruda bulunması istenmektedir.

Bu denklemde x’i elde etmek için yapmamız gereken işlem, her iki tarafı da 9 eksiltmektir:

x + 9 - 9 = 10 - 9

Böylece denklem şu hale gelir:

x = 1

O halde, 9 fazlası 10 olan sayı 1’dir.