84 sayısının pozitif tam bölenlerinin kaç tanesi asal sayı değildir?

84 sayısının pozitif tam bölenlerinin kaç tanesi asal sayı değildir?

84 sayısının pozitif tam bölenlerinin kaç tanesi asal sayı değildir?

Cevap: 84 sayısının tam bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 ve 84’dür. Toplam 12 adettir. Bu ların 3 tanesi 2,3,7 asaldır. Asal olmayanlar 12-3=9 tanedir.