8 fazlası 15 olan sayının 2 fazlası kaçtır?

8 fazlası 15 olan sayının 2 fazlası kaçtır?

8 fazlası 15 olan sayının 2 fazlası kaçtır?

Cevap: Soruda verilen sayı "8 fazlası 15 olan sayı"dır. Buna göre bu sayı şu şekilde yazılabilir:

8 + x = 15

x = 7

Bu sayının “2 fazlası” ise 7 + 2 = 9’tir. Sonuç olarak, 8 fazlası 15 olan sayının 2 fazlası 9’dir.