75 sayısının yüzde 36 sı kaçtır?

75 sayısının yüzde 36 sı kaçtır?

75 sayısının yüzde 36 sı kaçtır? 75 sayısının %36
sı kaçtır. Sorusunun cevabı.

Cevap: 75 sayısının yüzde 36’sı, demek 75 sayısını 36 ile çarpıp 100 ile böleriz. Buradan,

75 * 36/100 = 27 olarak hesaplanır. Yani, 75 sayısının yüzde 36’sı 27’dir.