723 sayısının basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamı kaçtır

723 sayısının basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamı kaçtır

723 sayısının basamak değerleri toplamı:

7.100+2.10+3.1=723

723 sayısının sayı değerleri toplamı:

7+2+3=12

Cevap: 723+12=735