7. Sınıf sorusu

Yukarıdaki toplama tablosunda U, Ğ, R harflerinin yerine
yazılabilecek cebirsel ifadelerin toplamı aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
7x + 2
8x + 4
5x − 1
X + 5