7. Sınıf matematik denklem konus

Veysel Bey, kızı Elif ile çözdüğü her doğru soru için 2 dk tablet oynama her yanlış soru içinse bu hakkından 0,5 dk tablet oy- nama hakkı silinecektir şeklinde bir anlaşma yapıyor. Elif soruları Pazar günü hariç çözecek tableti pazar günü oy-

Elif toplam 100 soru çözüp 1 saat 40 dakika tablet oynadı- ğına göre kaç soruyu yanlış çözmüştür?

nayacaktır.

B) 30

C) 40

A) 20