7. Sinıf fiiller

  1. duy- fiili, istek kipi, 1. tekil şahıs

…duyayım

  1. git- fiili, emir kipi, 3. tekil şahıs

  2. kokla-fiili, geniş zaman, 1. tekil şahıs