7.sinif fen bilimler

Mayor bölünme sonucund
Parça değişimi olayı mayoz l’de gerçekleşir.
in Mayozun I aşamasında kromozom sayısı yanıya iner.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yain
B) I ve Il
C) II ve Ill
20. Iki farklı canlinin görsell ve kromozom sayıları verilmiştir.
Bu canlilar mitoz ve mayoz hücre bölünmesi geçirebilmek-
tedir.
Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
A) Güvercinin üreme hücresinin kromozom sayısı, sirke
sineğinin kromozom sayısına eşittir.
B) Sirke sineğinin üreme hücresinin kromozom sayısı,
güvercinin üreme hücresinin kromozom sayısından
fazladır.
Güvercin
Kromozom sayısı: 16
Il ve Ill
Sirke sineği
Kromozom sayısı: 8
C) Sirke sineğinin üreme hücresinin kromozom sayısı,
güvercinin kromozom sayısına eşittir.
D) Güvercinin üreme hücresinin kromozom sayısı, sirke sineğinin üreme hücresinin kromozom sayısından azdır.
FENOMEN
(24
TEST BITTE
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNCE