7 basamaklı en küçük tek doğal sayı kaçtır

7 basamaklı en küçük tek doğal sayı kaçtır

7 basamaklı en küçük tek doğal sayı kaçtır

Cevap: 7 basamaklı en küçük tek doğal sayı 1.000.001 dır. Bu sayı, yedi basamaklı olduğu için “en küçük” olarak kabul edilir ve tek (yani çift olmayan) bir sayıdır.